wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin

Sprzedawca:
Firma(Sprzedawca): NETSTAR Jacek Wieczorek, ul.Teresy Marii Klimek 4a/22, 66-400 Gorzów Wlkp.
Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: Urząd Miejski w Gorzowie Wlkp.
Numer ewidencyjny 34748
NIP 599-162-05-38
Adres przedsiębiorstwa: Teresy Marii Klimek 4a/22, 66-400 Gorzów Wlkp.
Adres do reklamacji: Teresy Marii Klimek 4a/22, 66-400 Gorzów Wlkp.

Oferta
(B2B) Oferta hurtowa skierowana jest wyłącznie dla firm z branży IT z terenu Polski: wymagany polski nip i regon

Dane kontaktowe:
tel 95-7321557, 606271385
e-mail: info@net-star.pl,
strona firmowa: www.net-star.pl

Opis procedury reklamacyjnej:

     Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem info@net-star.pl,
     lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
     Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
     imię, nazwisko / nazwa firmy / instytucja,
     adres, adres e-mail Kupującego,
     datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
     przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

     Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji
     Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
     Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
     Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty
     tradycyjnej.

Prawo odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument)
może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc
na adres e-mail: info@net-star.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres: NETSTAR Jacek Wieczorek, ul.Teresy Marii Klimek 4a/22, 66-400 Gorzów Wlkp.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

   (Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych
rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .


Imię i nazwisko/Nazwa firmy........…………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)Koszt zwrotu rzeczy
     W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru


Brak możliwości odstąpienia od umowy

   Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach platformy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi)
   w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został
 poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje
 kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
 lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu
 opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
 zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
 połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy
 sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku,
 nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub
 konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub
 dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od
 umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
 w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu
 samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,
 jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło
 się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę
 o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

  Sprzedawca obowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.


Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

 Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
 roszczeń przed Stałym Polubownym.

Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp. Informacje o sposobie dostępu do
 ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie
 sporów konsumenckich”.
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu